Ateş yakıyor mu aklıyor mu?

Logo
Ateş yakıyor mu aklıyor mu?
  • 88 Okuma
  • 0 Yorum

Ateş yakıyor mu aklıyor mu?

İnsanoğlu çok uzun zamandır ateşi bir ceza unsuru olarak kullanmıştır. Neredeyse tüm coğrafyalarda, tüm zaman skalasında insanların en korktuğu ve en caydırıcı görünen ceza olarak ''yakmak'' karşımıza çıkıyor. Avrupa' da cadıların yakılmasını ve ülkemiz topraklarında yer alan Şanlıurfa'da Hz. İbrahim'in, Nemrut tarafından ateşe atılma cezasını duymuşsunuzdur. Buna zıt olarak ateş bir çok tek tanrılı dinde ve semavi dinde de kutsal kabul ediliyor ve adeta ''Cennet' e kapıyı aralayan'' görevi görüyor. 

Mitolojide ateş tanrıdan çalınan bir elementtir. Ateşi insanlara tanrılar vermiştir ve yahut insanlar tarafından tanrıdan çalışanan bir hazinedir. İlahi kattan gelen, ilahi bir varlığa ait olması nedeniyle ateş, duman, külü gelecekten haber verme, falcılık, büyücülük vb şeylerde kullanılmıştır.

Bir çok tek çok tanrılı dinde sadece statü sahipleri, kral, komutanlar öldükten sonra ateşe verilir. Tabutların ve yahut cesedin 3 tarafı (baş-orta-son) ateşe verilir, ruhun dumanla birlikte göğe yükseldiğine inanılır.

Eski Yunan ve Roma'da ateş tedavi edici ve şifa verici olarak görülmüştür.Her evin sönmeyen bir ateşi olması gerektiğine inanılır.Tapınaklarda rahibeler sönmeyen ateşlere hizmet ederler. Hatta olimpiyat ateşinin varlığı da buradan geldiği tahmin edilmektedir.

Babil ve Eski Mısır medeniyetlerinde de ateş hem temizleyici hem ölüm sonrası ceza unsurudur. Suç işleyen insanların cezalarının affedilmesi için kefaretini ödemesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde huzura erebilirler. Hindistan'da ateş üzerinde yürüme masumiyetin ve ermişliğin sembolüdür. Asya ve Amerika medeniyetlerinde ise benzer şekilde sadece güç gösterisi değil aynı zamanda arınmaya yarayan bir ritüel. Avusturalya yerlilerinde, erkek çocuklar kadınlar tarafından ateş ve duman ile bir nevi vaftiz edilir ve temizlendiğine inanıldıktan sonra erişkinliğe girebilmeyi hak eder.

Hristiyanlık ve Yahudilik'te ise ibadet ritüellerinin içinde duman / tütsü yer alır. İslam dininde de yer alan Cehennem ise günahkar olan müslümanların günahlarından arınmak için/bedelini ödemek için bir süre kalacakları kötü bir mekan olarak anlatılmaktadır. Ancak islamiyette insanların birbirini yakarak cezalandırması yasaklanmıştır. 

İslam tasavvufunda Mevlana, ''Hamdım, Piştim, Yandım'' der.  ''Aşk'' ile yanmak yine insanın ruhi mertebesinin yükselmesi manasında kullanılır.

Zümrüd-ü Anka kuşunun ise küllerinden yeniden doğmasını da unutmamak gerekir.

yazar

x