Bacha Bazi : Afganistan'da Varlıklı İnsanlara Seks Köleliği İçin Satılan Erkek Çocuklar

Logo
Bacha Bazi : Afganistan'da Varlıklı İnsanlara Seks Köleliği İçin Satılan Erkek Çocuklar
  • 136 Okuma
  • 1 Yorum

Bacha Bazi : Afganistan'da Varlıklı İnsanlara Seks Köleliği İçin Satılan Erkek Çocuklar


Bacha bazi, Afganistan’da erkek çocuklarının cinsel istismarının gelenek haline gelmiş halidir. Maalesef hala da devam etmektedir. Bunun yanında, erkek çocuğu olmayan aileler tarafından satın alınan/evlat edinilen kız çocuklarına da bölge halkı tarafından bacha posh denir. Bacha posh’ta erkek çocuğu olmayan aileler kız çocuğunun bir “utanç” sayılmasından dolayı bir erkek evlata ihtiyaç duyarlar. Bacha posh olarak alınan kız çocukları, erkek gibi giyinir, erkek gibi davranır, erkek gibi konuşur, erkeklerin sorumluluklarını üstlenir ve Afganistan’da erkek olmanın özgürlüklerinden de tıpkı bir erkek gibi yararlanırlar. Ergenliğe gelince ise “bacha posh” rolü biter ve kız çocuğu tekrar kadın kimliğine bürünür. Afganlar bacha posh’u Afganistan’a hükmeden hükümdarların harem kültürüne dayandırır. Hadım ağaların aksine bacha posh, haremde erkek bulunamayacağından haremi yönetmek için erkek gibi yetiştirilmiş ve öyle davranan kızlar için kullanılır. Bu kültür zamanla saraydan halka inmiştir. Gerçi halka indi demek ne kadar doğrudur bilinmez. Çünkü alelade bir Afgan'ın böyle bir şey için bütcesi yoktur. Bununla genelde yerel olarak güç sahibi olan kişiler uğraşır. Bacha bazi ise erkek çocuklarının kadın gibi davranmaya zorlanmasıdır.

Bu uygulamada fakir ailelerin çocukları, zengin yerel eşraf tarafından satın alınır ki (ya da verilir), günümüzde bu eşraf dediğimiz kitleyi taliban’a karşı savaşan ve Afganistan’daki koalisyonun da bir dönem desteğini bolca almış kuzey ittifakı liderleri oluşturur. Bu vatandaşlar da Sovyet-Afgan savaşı sırasında ruslara karşı savaşmış, Afganistan üzerinde yer yer söz sahibi kişilerdir, bazen de iyi birer istihbarat kaynağıdır. Satın alındığında çocuk henüz 5-6 yaşındadır. İlk başta çocuk köçek gibi kutlamalarda kadın giysileriyle dans ettirilir. Çocuğun yaşı ilerledikçe bu köçeklik hali fuhuş halini alır. Çocuk buna tepki gösterdiğinde köle statüsünde olduğu için sahibi tarafından şiddet uygulanmasında hiçbir sakınca görülmez. Ayrıca çocuğun “sahibi”, isterse çocuğu “paylaşma” hakkına da sahiptir. Afganistan haricinde Semerkant, Buhara civarı Özbekistan’ın bazı bölgelerinde de yaygın bir uygulamadır. Ancak Afganistan’da bu geleneği devam ettirenler genelde yerel silahlı güce sahip olduğu için bu uygulama hukuki yaptırımlara tabi değildir, daha dogrusu tabidir ama sadece kağıt üzerinde. Ayrıca taliban'ın getirdiği yasada da yasaktır, ama yine de buna pek itibar edilmez. Çünkü bunu yapanlar genelde yerel olarak güçlü, silahlı gücü, bağlantıları bulunan, uyuşturucudan kaçakçılıktan zengin olmuş aşiret ağalarıdır. İlginç şekilde Afganistan’da bacha bazi olarak verilen erkek çocuklara sahiplerinden dolayı saygı duyulur. Çarşı/pazar gibi yerlere çıktıklarında el üstünde tutulurlar. Bu çocuklar belirli kutlamalarda raks ettirilirken misafirlerden birine ellerinde bir çay sunarlar ki bu, onların geleneğinde çay sundukları kişiyi “beğendikleri” anlamına gelir. Bu geleneğin tam olarak nasıl ve ne zaman başladığı bilinmiyor. Bazı afganlar, bunun Büyük İskender ve Makedon istilasından beri Afganistan’da olduğuna inanırlar. Zira, Antik Yunan’da bu oldukça olağan bir durumdu. Bazıları ise bununla alakası olmadığını söyler, bunun arap kültürüyle gelen bir şey oldugunu anlatır. Bacha bazi’de ergenlik ve çocukluk boyunca bu işlerde kullanılan çocuklar, yaşları büyüyünce de genelde sahiplerinin kadın akrabalarından biriyle evlendirilip “iç güveysi” olurlar. Afganistan, uzun zaman boyunca dünyanın ilgisini çeken bir yer olmadı. İlk defa sovyet-afgan savaşında bölgeye gelen rus askerleri tarafından bazı bölgelerde cinsel suçlar rapor edilmişti. Daha sonra Afganistan’daki amerikan askerleri 2001’deki müdahale sırasında böyle vakalarla karşılaştılar ve durumun önüne geçilememesinin sebebini bu geleneği devam ettirenlerin güçlü yerel liderler olmasına bağladılar.. Yazımızı bitirmeden önce bu insanlık dışı olayların hala yaşandığını ve daha da tuhaf  kısmı, bazı insanlarca normal hatta hoş bulunabildiğini tekrardan belirtmek isteriz...

yazar

Hem okur hem öğretir..

Yorumlar (1)

  1. yazar
    Yamak

    Gizem Fındık - 1 ay önce

    Çok acı gerçekten...insanlık dışı. Topluluğun/halkın kabul etmesi ayrı bir yara. Bir zamanlar sanatın ve kültürün en zenginlerinden olan bir ülkenin geldiği durum içler acısı. Bu hafta itibariyle Suriye'li çocukların ailelerine 1000 TL gönderilmesi vaadiyle İstanbul'daki çetelerin eline düştüğü ve işkencelere maruz kaldığı haberleri yayınlandı. Dilerim tüm dünya üzerinde çocuk istismarı bir an önce son bulur.