Cadılar Bayramı Tam Olarak Nedir?

Logo
Cadılar Bayramı Tam Olarak Nedir?
  • 708 Okuma
  • 0 Yorum

Cadılar Bayramı,her sene 31 Ekim'de kutlanan,öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayramdır.Çocukalrın,genellikle korkunç kostümler giyerek,kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar,korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır.Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı,Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

Cadılar Bayramı,Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır.Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi,kışın başlangıcı kabul ediyorlardı.Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır.Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor,toprak ağaları ile çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu.

Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği,ölülerin kutsandığı ilahi bir dönemdi.Bu günde,ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu.Tepelerin üzerinde,evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu.İnsanlar,ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor,kostümler giyiyorlardı.Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar,goblinler,periler ve iblislerle özdeşleşti.Romalılar 1.yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde,kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdiler.

7.yüzyılda Papa IV.Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muttemelen pagan festivalinin yerini alması için 1 Kasım'a taşıdı.Azizler Günü'nü arifesi kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Hallowen adı buradan geldi.Orta Çağ'ın sonlarında seküler kutlamalar ile Hristiyan bayramı kaynaştı.Avrupa'daki Reform hareketleri esnasında,özellikle Protestan Hristiyanlar arasında,Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu;Britanya'da ise seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti.

Amerika'da yerleşen ilk koloniler Cadılar Bayramı'da yasakladı.Bununla birlikte 1800'lü yıllarda,Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı.19.yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki gçömen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerinde getirdiler ve Cadılar Bayramı zamanla ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi.

Muhafazakar Hristiyanlar,özellikle tutucu Protestanlar,genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve kesinlikle yanlış bulurlar.

Kaynak:Wikipedia

yazar

Değişik konuları araştırıp,paylaşmayı seven,değişik bir arkadaşınızım :))