DECCAL YA GELDİYSE !

Logo
DECCAL YA GELDİYSE !
  • 1021 Okuma
  • 0 Yorum

DECCAL KİMDİR?

Deccal , islam mitolojisine göre Mesih'in yeryüzüne ikinci  kez gelişinden önce çıkacak olan insanları bozgunluğa , sapkınlığa sürüklemeye çalışacak olan iki kaşının tam ortasında kefere (kafir) yazan ancak sadece müslümaların görüp fitnelerinden kaçmaya çalışacağı varlıktır.Deccal, insanları hak olan şeylerden uzaklaştırıp batıla yöneltmeye çalışan yeryüzünde rab (ilah) olduğunu ilan eden Allah'ın ona vermiş olduğu  doğaüstü ( imtihan gereği) yeteneklerle insanları saptırmaya çalışan bir mel'undur.Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır;

Deccal kafirdir! O kısırdır. Mekke ve Medine ona haram kılınmıştır.

DECCAL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nasıl bir bakteri ya da hastalık ortaya çıkmak için en savunmasız en müsait anımızı bekliyorsa Deccal de aynı şekilde yeryüzünün insanların özellikle müslümanların en savunmasız anını beklemektedir. Evet, Deccal dinî duyguların zayıfladığı, sulhün , sükûnun kalktığı, insanların ihtilâfa düştüğü, kin ve düşmanlık duygularının kol gezdiği bir anda zuhur edecektir.O günler akılların çelindiği ,ölenin neden öldüğünü bilmediği , öldürenin neden öldürdüğünü bilmediği birgün olacaktır.Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır;

Deccal dinin güçsüzleştiği, ilmin yetersiz hale geldiği bir anda ortaya çıkacaktır''


DECCAL NEYE BENZİYOR?

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu;

“Ey insanlar! Allah, Âdem zürriyetini yarattığından beri yeryüzünde Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır! Allah’ın gönderdiği her Nebi, ümmetini Deccal’den sakındırmıştır! Ben Nebilerin sonuncusuyum, siz de son ümmetsiniz. Şüphe yok ki o (Deccal) sizin içinizde çıkacaktır.”

Deccal’i ayırt eden en belirgin özellik; onun sağ gözünün şaşı, sol gözünün sönük ve iki gözünün arasında kâfir yazılı olmasıdır.

“Allah’ın gönderdiği hiçbir Nebi yoktur ki, ümmetini Deccal hakkında uyarmış olmasın! Nuh da ondan sonraki Nebiler de kavimlerini uyarmıştır. O sizin aranızda çıkacaktır. Onun işinden hiçbir şey size gizli kalmamıştır. Rabbinizin kör olmadığı size gizli kalmamıştır. Deccal ise sağ gözü şaşıdır.(Diğer gözü ise) sanki içi çıkarılmış üzüm tanesi gibidir.”

“Deccal; ‘ben sizin Rabbinizim’ der. Siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz! O, tek gözü kör biridir. Sizin Rabbiniz kör değildir! Onun iki gözünün arasında kâfir yazılıdır. Okuması olan yahut olmayan her mü’min o yazıyı okur.” 

Rasulullah (s.a.v) Deccal'i rüyasında görmüş ve şöyle tarif etmiştir;

“Sonra bana bir adam gösterildi. Saçları kıvırcık, sağ gözü şaşı, diğeri içi çıkarılmış üzüm tanesi gibiydi. Ben ‘Bu kim?’ diye sordum. ‘O, Deccal’dir’ denildi.”


DECCAL NE KADAR KALACAK?

Deccal'in yeryüzünde kalacağı süre ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır.Kırk sabah kırk gece veya kırk kalacağı belirtilmiştir.Aslında bundan daha önemli olan onun, ister uzun, ister kısa süre kalsın, yaptığı tahribattır. Çünkü o çok kısa zamanda çok büyük tahribât yapacaktır. Deccalın dört gününün bulunduğu belirtilmektedir , birinci gününün bir sene, ikinci gününün bir ay, üçüncü gününün bir hafta, dördüncü gününün de normal günler gibi olduğu şeklindeki rivayet edilmektedir.Deccal'in bulunduğu dönem kolay geçmez , çünkü kıtlık , sıkıntı ve çile dönemi olacaktır.Ne kadar kısa olursa olsun sıkıntılar kolay geçmez..