DEPREMLERİ ANINDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ ?

Logo
DEPREMLERİ  ANINDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ   ?
  • 564 Okuma
  • 0 Yorum

DEPREMLERİ ANINDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur.

AFAD'IN AMACI NEDİR?

Deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR-GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nın ana amacı, "depremlerin neden ...

AFAD'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Planlama ve Risk Azaltma Dairesinin görevleri  şunlardır;

Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
Aynî, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek. e) Afet ve acil durumlara ilişkin;
Yönetim stratejilerini belirlemek.
Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.  
Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 4) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek. f) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

AFAD nedir? Ne iş yapar?

AFAD NUMARASI KAÇ?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) santral numarası '0 (312) 258 23 23' olup, acil çağrı numarası '122'dir.

AFAD HAKKINDA GENEL BİLGİ

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.Programın en başta gelen avantajı ülkemizde acil yardım ve afet yönetimi konusunda ciddi bir eleman yetersizliğinin bulunmasıdır. Bu bağlamda programı tamamlayan uzmanların önemli bir eksiği dolduracağı düşünülebilir.Bu bölümün amacı, dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.Gelişmiş ülkelerde uygulanan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye teşkilatları tarafından yönetilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne girmek için imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç duyulduğundan bu mesleğin iş olanakları bu doğrultuda paralellik gösterecektir.

AFAD RESMİ SİTESİ : https://deprem.afad.gov.tr/

Clean Master

yazar
Yamak

Mert Keskin

sert .Güvenilir.Yardımsever.