eğitimin aile ve çocuk üzerindeki etkisi

Logo
eğitimin  aile ve çocuk üzerindeki etkisi
  • 213 Okuma
  • 0 Yorum

eğitimin aile ve çocuk üzerindeki etkisi

Eğitimin kalitesi, çocuğun eğitimine ailelerin de katılması ile arttırılabilir. Çocuğu tanımak ve eğitiminde yeni stratejiler geliştirmek, gelişimini desteklemek için aile ile okulun birlikte çalışması gerekir. Ayrıca, okulda verilen eğitimin, okul dışındaki hayatta da sürdürülmesi, eğitimin kalıcılığını arttıracağı için, aileyle işbirliği içinde hareket etme; çocuğun gelişiminde, ailenin üzerine düşen görevleri bilmesi ve yerine getirmesi önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada, yurt dışında uygulanan farklı aile eğitim programlarının etkililiğini ortaya koymaya çalışan araştırmaları inceleyip bir araya toplayarak ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmış ve konu ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmaların bir kısmı özetlenmiştir. Aile eğitimi ile ilgili çalışan araştırmacılara ve uygulayıcılara ışık tutacağı düşünülen bu çalışma bir derleme çalışmasıdır. Bu çalışmanın ışığında, ülkemizde de ailelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuğun eğitiminde ailelerin de desteklenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

yazar

sınıf öğretmeniyim. yazarlığı,kitap okumayı seven bir kişiliğim var. ayrıca sosyal medya üzerindede büyük bir arkadaş kitlemiz vardır.

Yeni Ne Var

Sakın Kaçırma