HOŞ ÇEVİRİ-İstediğim Her şey (everthing i wanted)

Logo
HOŞ ÇEVİRİ-İstediğim Her şey (everthing i wanted)
  • 71 Okuma
  • 0 Yorum

Bir rüya gördüm,

I had a dream,

İstediğim her şeye sahiptim.

I got everything I wanted.

Düşündüğün gibi değil.

Not what you’d think.

Ve dürüst olursam,

And if I’m being honest,

Bir kabus olabilirdi...

It might’ve been a nightmare.

Umurunda olabilecek herkese.

To anyone who might care.

Uçabileceğimi düşündüm. (uçabilirim)

Thought I could fly. (fly)

Bu yüzden Altın’a indim, mm

So I stepped off the Golden, mm

Kimse ağlamadı. (ağladı, ağladı, ağladı, ağladı)

Nobody cried. (cried, cried, cried, cried)

Kimse fark etmedi bile.

Nobody even noticed.

Onları orada dururken gördüm.

I saw them standing right there.

Biraz umursabileceklerini düşündüm. (umursayabilir, umursayabilir)

Kinda thought they might care. (might care, might care)

Bir rüya gördüm.

I had a dream.

İstediğim her şeye sahibim.

I got everything I wanted.

Ama uyandığımda, anladım.

But when I wake up, I see.

Benimlesin.

You with me.

Ve diyorsun ki, “Burada olduğum sürece...

And you say, As long as I’m here...

Kimse sana zarar veremez.

No one can hurt you.

Burada yalan söylemek istemiyorum.

Don’t wanna lie here.

Ama öğrenebilirsin.

But you can learn to.

Değişebilseydim,

If I could change,

Kendimi görme şeklimi.

The way that you see yourself

Neden duyduğunu merak etmiyorsun.

You wouldn’t wonder why you hear.

Seni hak etmiyorlar.

They don’t deserve you.

Bağırmaya çalıştım,

I tried to scream,

Ama başım su altındaydı.

But my head was underwater.

Bana zayıf dediler.

They called me weak.

Sanki sadece birinin kızı değilim.

Like I’m not just somebody’s daughter.

Kabus gibi olabilirdim.

Coulda been a nightmare.

Ama tam oradaymışlar gibi hissettirdi,

But it felt like they were right there,

Ve dün bir yıl önce gibi geliyor.

And it feels like yesterday was a year ago.

Ama kimsenin bilmesine izin vermek istemiyorum.

But I don’t wanna let anybody know.

Çünkü şimdi herkes benden bir şey istiyor.

‘Cause everybody wants something from me now.

Ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.

And I don’t wanna let ’em down.

Bir rüya gördüm.

I had a dream.

İstediğim her şeye sahiptim.

I got everything I wanted

Ama uyandığımda, anladım.

But when I wake up, I see.

Benimlesin.

You with me.

Ve diyorsun ki, “Burada olduğum sürece...

And you say, “As long as I’m here...

Kimse sana zarar veremez.

No one can hurt you.

Burada yalan söylemek istemiyorum.

Don’t wanna lie here.

Ama öğrenebilirsin.

But you can learn to.

Değişebilseydim...

If I could change...

Kendimi görme şeklimi.

The way that you see yourself.

Neden duyduğunu merak etmiyorsun.

You wouldn’t wonder why you hear.

Seni hak etmiyorlar.

They don’t deserve you.

Hepsini bilseydim, tekrar yapar mıydım?

If I knew it all then would I do it again?

Tekrar yapar mıydım?

Would I do it again?

Eğer söylediklerini bilseler, doğrudan kafama giderlerdi.

If they knew what they said would go straight to my head.

Bunun yerine ne söylerlerdi?

What would they say instead?

Hepsini bilseydim, tekrar yapar mıydım?

If I knew it all then would I do it again?

Tekrar yapar mıydım?

Would I do it again?

Eğer söylediklerini bilseler doğrudan kafama giderlerdi.

If they knew what they said would go straight to my head.

Bunun yerine ne söylerlerdi?

What would they say instead?

yazar

Trakya Üniversitesi-Büro Yönetimi 🥈 Çöpün kenarındaki parçalanmış gazete küpürünü bile okumalı insan..📃

Yeni Ne Var

Sakın Kaçırma