II. Murad Kimdir ?

Logo
II. Murad Kimdir ?
  • 809 Okuma
  • 0 Yorum

II. Murad Kimdir ?

II. Murad (1421 – 1451)

Sultan İkinci Murad 1402 yılında doğdu. Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları’ndan Süli Bey’in kızı Emine Hatun’dur. Uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve güzel yüzlü bir Padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük mutluluğu, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine az rastlanacak bir insanın Babası olmaktı.

Sultan İkinci Murad, sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu eden, fakat gerektiği takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. Avrupalılar, Onun, istediği takdirde bütün Avrupa’yı fethedebilecek bir kimse olduğunu kabul etmişlerdir. Otuz yıllık saltanatı süresince, ülkesini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek, emri altında bulunan herkesin sevgisini kazandı. Dindar, âdil ve lütufkâr bir padişahtı. Çocukluğu Amasya’da geçen Sultan İkinci Murad, tahta çıktığında on dokuz yaşındaydı.

Erkek çocukları: Fatih Sultan Mehmed, Ahmed, Alâeddin, Orhan, Hasan, Ahmed

Kız çocukları: Şehzade ve Fatma Hatun.

Adı                                                                  :           II. Murat          

Doğum tarihi                                                    :           1404    

Doğum yeri                                                      :           Amasya           

Babası                                                             :           I. Mehmet        

Annesi                                                             :           Emine Hatun (Dulkadirli)           

Tahta çıktığı tarih                                              :           5 Temmuz 1421

Tahta çıktığında yaşı                                         :           17 yaş, 1 ay     

Saltanatının sonu                                              :           1 Aralık 1444    

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           II. Mehmet lehine feragat          

Saltanatının süresi                                            :           23 yıl, 5 ay       

İkinci defa tahta çıktığı tarih                               :           1446    

Tahta çıktığında yaşı                                         :           42 yaş, 3 ay     

Saltanatının sonu                                              :           3 Şubat 1451    

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm   

Saltanat süresi                                                 :           4 yıl, 5 ay        

Ölüm tarihi                                                       :           3 Şubat 1451    

Ölüm sebebi                                                     :           Felç     

Öldüğü yer                                                       :           Edirne  

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Muradiye Camii yanında kubbesinin üzeri açık olan türbesinde.           

Valilikleri                                                          :           Amasya           

Devri                                                               :           Kuruluş devri    

 

Dönemin olayları

·  İkinci Murat, Bursa’da tahta çıktı.-1421

·  Şehzade Mustafa Çelebi olayı.-1421

·  II. Murat’la amcası Şehzade Mustafa Çelebi arasındaki Ulubat savaşı.-1422

·  İstanbul kuşatması.-1422

·  Dinî edebiyatımızım şaheserlerinden “Mevlid” manzumesinin yazarı Süleyman Çelebi, Bursa’da öldü.-1422

·  Osmanlı topraklarına akınlar yapan ve çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelen Eflâk, Arnavutluk ve Mora üzerine seferler düzenlendi.-1423

·  Candaroğlu İsfendiyar Bey’in Osmanlı hâkimiyetini kabulü.-1424

·  Almanya ve Macaristan’la iki yıl için mütareke imzalandı. 1411’de Almanya imparatorluğuna seçilen Macar Kralı Sigismund, on dört yıl sonra tebrik edildi.

·  Aydınoğlu Cüneyt Bey yakalandı ve idam edildi.-1425

·  II. Murat tarafından varlığına son verilen Menteşe Beyliği toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçti.-1425

·  Teke Beyliği işgal edildi.-1426

·  Germiyanoğlu beyi II. Yakup öldü. Bıraktığı vasiyetname gereği, ülke toprakları, varis olarak gösterdiği II. Murat’a verilerek Osmanlı hakimiyetine girdi.-1427

·  Bayramîliğin kurucusu Mutasavvıf Hacı Bayram Veli, Ankara’da öldü.-1429

·  Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa öldü.-1429

·  Din alimlerinden Mutasavvıf Emir Sultan, Bursa’da öldü.-1429

·  Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selânik, üçüncü kez ele geçirildi.-1430

·  Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî öldü.-1431

·  İtalyan beylerinin hâkimiyeti altındaki Yahya halkı, II. Murat’a başvurarak özgürlüklerine dokunulmaması koşuluyla kenti Osmanlı idaresine teslim ettiler.-1431

·  Geleceğin İstanbul Fatihi Şehzade Mehmet (Fatih Sultan Mehmet), Edirne’de doğdu.-1432

·  Osmanlılar aleyhine Macaristan ve Eflâk hükümetleriyle işbirliği yapan ve Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’da mağlûp edildi.Yenilen İbrahim Bey, İçel’in dağlık bölgelerine kaçtı.-1435

·  Sırp Kralı Yorgi Brankoviç, güzelliğiyle meşhur kızı Prenses Mara’yı II. Murat’a eş olarak sundu ve Sırp Krallığı, Osmanlı Devleti’ne bağlandı.-1435

·  Edirne’de Muradiye Camii yapıldı.-1436

·  Evrenosoğlu Ali Bey’in kumandasında Macaristan’a bir akın düzenleyen Türk akıncıları, Trasilvanya’ya kadar ilerlediler.-1437

·  II. Murat, Macar kralı ile ittifak yapan Sırp Kralı Jorj Brankoviç’in oturduğu başkent Semendire’yi fethetti. Kızı Mara’yı II. Murat’a vererek akraba olan Brankoviç ise yenilgi üzerine Macaristan’a kaçtı.-1439

·  Belgrad kuşatması:Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında yapılan savaşlarda bir netice alınamadı ve altı ay süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı.-1441

·  Transilvanya prensi ve Macar ordusu Başkumandanı Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Mezid Bey kumandasında Transilvanya’ya giren Türk akıncılarını Hermanstad (Erdel) önünde mağlûp etti. Mezid Bey ve oğluyla birlikte 20.000 Türk akıncısı öldürüldü.-1442

·  Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Hermanstad (Erdel) yenilgisinin intikamını almak için sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabettin Şahin Paşa komutasındaki 40.000 kişilik Osmanlı ordusunu Vegas’da yapılan savaşta ikinci kez mağlûp etti.-1442

·  Karamanoğlu Seferi.-1443

·  Avrupa ülkelerini harekete geçirip Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi düzenleyen Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Sofya yakınlarındaki İzladi Derbendi ve Niş yakınlarındaki Morova’da yapılan savaşlarda Osmanlı ordusunu mağlûp etti.-1444

·  Edirne-Segedin Antlaşması.-1444

·  II. Murat padişahlıktan çekildi.-1444

·  Varna Savaşı kazanıldı (10 Kasım 1444).-1444

·  Yeniçerilerin başlattığı Buçuktepe İsyanı üzerine II. Mehmet tahttan çekildi ve babası II. Murat yeniden tahta çıktı.-1445

·  İkinci kez tahta çıkan II. Murat, Mora şehirlerini geri alan Prens Constanios’a karşı Mora seferine çıktı. Savaşta yenilen Mora despotu haraca bağlandı ve Mora kentleri tekrar Osmanlı egemenliğini altına girdi.-1446

·  II. Murat, Arnavutluk kraliyet ailesinden İskender Bey’in isyan etmesi üzerine Arnavutluk’a bir sefer düzenledi. Kroya (Akçahisar) Kalesi kuşatıldı ve yeni bir Haçlı seferi tehlikesi üzerine kuşatma yarım bırakıldı.-1447

·  İkinci Kosova Savaşı.-1448

·  Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey’e karşı ikinci bir Arnavut seferi düzenlendi. Berat kenti ele geçirildi. Kroya (Akçahisar) Kalesi ikinci kez kuşatıldıysa da alınamadı.-1450

·  Bir felç geçiren II. Murat, Edirne’de öldü. Bursa’ya nakledilen cenazesi, kendisinin yaptırdığı Büyük Cami’nin yanındaki türbesine defnedildi.-1450

Wego Flights, Hotels, Travel Deals Booking App

yazar
Yamak

Mert Keskin

sert .Güvenilir.Yardımsever.