İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ - 2.ÜNİTE ÖZETİ - HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI

Logo
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ - 2.ÜNİTE ÖZETİ - HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI
  • 2651 Okuma
  • 0 Yorum

İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ - 2.ÜNİTE ÖZETİ - HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI (AÖF SINAVI)


Hz. Peygamber 63 yıllık bir ömre sahip olmuştur. Bu ömrünün 40 yılı peygamberlik öncesine aittir. 23 yılı ise peygamberlik vazifesini geçirdiği ömürdür.Ömrünün yaklaşık 3/2'sine karşılık gelir.

PEYGAMBERLİK VAZİFESİNDEN ÖNCE MEYDANA GELEN DURUMLAR

  • Doğumu
  • Çocukluğu
  • Gençliği
  • Ticari Faliyetleri
  • Hz. Hatice ile evliliği
  • Çocuklarının dünyaya gelip büyümesi
  • Kabe Hakemliği
  • Muhammedü'l-Emin

Hz. Peygamberin Babası: Abdullah b. Abdülmüttalip - Kureyşin Beni Haşim koluna mensuptur.

Hz. Peygamberin Annesi: Amine- Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensuptur.Vehb b. Abdümenaf'ın kızıdır.

Baba Tarafından Dedesi: Abdülmüttalip b. Haşim

Anne Tarafından Dedesi: Vehb b. Abdümenaf

Babaannesi: Fatıma bint Amr

Anneannesi: Berre bint Abdüluzza