İnsan Türünde Süt Dişleri Düşmeden Önceki Ağız Yapısı...

Logo
İnsan Türünde Süt Dişleri Düşmeden Önceki Ağız Yapısı...
  • 2563 Okuma
  • 0 Yorum

Bildiğiniz gibi insanlarda çocukluk sırasında süt dişleri (geçici dişler) dökülür ve yerine yetişkin dişleri (kalıcı dişler) gelir. 

Aslında yine, bu durum da, insana özgü bir durum değildir. Memeliler sınıfını diş dökmeye göre ikiye ayırabiliriz: "Diphyodont" 

olanlar, yani ömürleri boyunca 2 set dişe sahip olanlar ve "Monophyodont" olanlar, yani doğumdan itibaren tek bir diş setine 

sahip olanlar. Hangi kategoriye ait olduğumuzu, yavru ebatlarındaykenki çene yapımızın değişimi belirler. İnsanlarda (ve diğer 

çift set dişlilerde), çene yapısı değiştiği ve büyüdüğü için, dişlerin de yapısı değişmek durumundadır (bunda beslenmenin

 etkisi de büyüktür).

Yukarıdaki görselde, bir insan bireyinin süt dişlerini dökmeden önceki çene yapısı görülmektedir. Görüldüğü üzere kalıcı dişler, 

çenenin içerisine gömülü olarak bulunmaktadır ve yavaş yavaş, ağız boşluğuna doğru ilerlemektedirler. Bu sebeple, genç 

yaşta ölmüş bir bireyin kafatası açıldığında, böyle korkunç gelebilecek bir görüntüyle karşılaşılır.


Merak edenler için, fotoğraf Photoshop ürünü değildir ve tıp okullarında görülebilecek bir ürüne aittir. Benzerleri aşağıdaki 

görsellerde görülebilir:

yazar
Yamak

Fatih Çftç

Zor , Eğlenceli ve Kararlı