Jean Paul SARTRE-> Bulantı

Logo
Jean Paul SARTRE-> Bulantı
  • 366 Okuma
  • 0 Yorum

ücretsiz vpn

Sene içinde ikinci kez kurcaladığım kitap, Bulantı.Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean Paul Sartre`ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, adını 1938'de yayımlanan bu romanıyla duyurmuştu. Günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyor. Bu tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Rouqentin'in kendi bedenine de yönelik. Kimi eleştirmenler romanı hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirseler de, Bulantı, yansıttığı güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşüncelerle, sonradan Sartre'ın felsefesinin temellerini oluşturacak birçok konuya yer veren özgün bir yapıt.

yazar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunuyum ve şimdilik atanamamış, kpss mağduru bir öğretmen adayıyım 🙂

ücretsiz vpn

Yeni Ne Var

Sakın Kaçırma