Karun ve Anarşist

Logo
Karun ve Anarşist
  • 987 Okuma
  • 0 Yorum

Karun ve Anarşist

 Romanımız Sfard denilen şehirde bir habercinin "Medlerin sonu! Medlerin sonu!" nidalarıyla başlamakta. Sfard şehri Aslan kral Krezüs'ü şehri. Krezüs duyduğu bu nidalardan endişeleniyor. Endişelenmesinin sebebi daha önceki dedesi olan kralın barış ortamı sağlamak amacıyla kızını yani Krezüs'ün halasını Medlere vermesi. Medler savaşta Pers kralı Kyros'a yeniliyor ve Kreyüs'ün halası Perslere esir düşüyor. Bu durum Lidyalılar için kabul edilecek bir durum değil çünkü Lidya toplumu anaerkil bir toplumdu. Bunun yanı sıra Perslerin Medleri yenmesi aynı zamanda Perslerin güçlenmesi anlamınada gelmekteydi. Bu ise daha öncesinde aralarında büyük savaşlar yaşanan Lidya ve Perslerin tekrar savaşmaya sürüklemekteydi. Bütün bunların üzerine kral Krezüs bir çare düşünmeliydi. Çareyi kahinlere danışmakta buldu. Peki hangi kahine danışacaktı? Bunun cevabı da karısı Kraliçe Karuna'dan geldi. O bütün kahinlere birer ulak göndermeyi teklif etti. Bu ulaklar kahinlerin huzuruna altmışaltıncı günün altıncı saatte çıkacaklardı. O saatte Kral Krezüs'ün ne yaptığı kahinlere sorulacaktı. Aynı zamanda Sfard'da da bu an sayılacak ve kahinlerden hangisi doğru olanı söylerse ona danışılacaktı. Toplanan mecliste Kraliçe Karuna'nın teklifi kabul edildi ve meclis dağıldı. Kral Krezüs sadece içerde Nakata'nın kalmasını söyledi.

  Nakata Krezüs'ün komutanıydı. Ondan altın arıtımı yapan Sektör adını verdikleri yerdeki çalışmaların haftalık raporunu alırdı. Nakata Krezüsten sonra öenmli güç sahibi biriydi. İşçilerin başında durur ve onlara sürekli baskı uygulayarak otoriteye karşı zayıf kalmalarını sağlamaktaydı. Bunun içinde bütün işçilerin çıkışta çırılçıplak soyunmasını emrederdi. Bu çıplaklık onlara kim oldukarını (köle) hatırlatmak içindi. Yalnızca Halludas diğer köleler gibi soyunmaz sadece üzerinde belinden dizlerine kadar peştemal bağlı kalırdı. Halludas bir Museviydi ve onun inancına göre bu bölgelerini açması uygun değildi. Halludas bunun için 6 ay direndi ve işkencelere maruz kaldı sonunda ona müsaade ettiler. Nakata bugün verdiği raporda Halludas'tan bahsetti. Onun ne kadar dürüst ve güvenilir biri olduğundan ve ne kadar güzel resimler çizdiğinden bahsetti. Tabi Halludas'ın Kufu ve Mehte adındaki oda arkadaşlarından da bahsetti.

yazar

1996 Ankara/Altındağ doğumluyum.