MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SOY İSMİ NEDİR ÖĞRENMEK İSTİYORSAN TIKLA

Logo
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SOY İSMİ NEDİR ÖĞRENMEK İSTİYORSAN TIKLA
  • 1283 Okuma
  • 0 Yorum

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SOY İSMİ NEDİR ÖĞRENMEK İSTİYORSAN TIKLA

Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olmayan ilk soyadı, "Öz"dür. Soyadı Kanunu'nun çıkmasından 5 ay sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi. 17 Aralık 1934’te çıkarılan yasa ile bu soyadının diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. O nedenledir ki Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule "Atadan" soyadını almıştır. İşte, "Atatürk" soyadıyla ilgili çıkarılan kanunlar:

2587 SAYILI KANUN

Kabul Tarihi: 24.11.1934

Yayımlandığı R. Gazete Sayısı: 2865

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3, Cilt: 16, Sayfa: 4.

Madde: 1-Kemal öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir.

Madde: 2-Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir.

Madde: 3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

2622 SAYILI KANUN

1- Kemal öz adlı Türkiye Cumhur reisine 24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz veya soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez.

2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz konarak öz veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz

3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.

4- Bu kanun hükmünü yerine getirmeye Dahiliye Vekili memurdur.

yazar
Yamak

Mert Keskin

sert .Güvenilir.Yardımsever.