Osmanlı Padişahlarının Hiç Bilmediğiniz ve Duymadığınız Özelllikleri

Logo
Osmanlı Padişahlarının Hiç Bilmediğiniz ve Duymadığınız Özelllikleri
  • 716 Okuma
  • 0 Yorum

ücretsiz vpn

Image
OSMAN GAZİ
Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258'de Söğüt'te doğdu. Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Bu dönemde ilk Osmanlı parasını bastırdı. Türkmen geleneklerinden ayrılmamış, mutlak bir hükümdar konumunda olmayı tercih etmemiş, basit bir yaşam sürmüştür. Yardımseverliği ile bilinmektedir. Giydiğini bir daha giymez giydikten sonra bağışlardı. Ayrıca iyi bir güreşçiydi.
Image
ORHAN GAZİ
Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır. Orhan Bey’in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.Çok çalışkan bir liderdir. Ömrü gaza yollarında geçmiştir. Denetime önem veren ve teşkilatçı bir yapıya sahiptir. Devletin ilk kurumlarının temeli onun devrinde atılmıştır. Orhan Gazi, alçak gönüllülüğü ile halkın teveccühünü kazanmış, imarethanelerde yoksullara bizzat kendi eliyle çorba dağıtmış, onları himaye etmiştir.
Image
1.MURAT
Batı kaynaklarında hayır hah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve ‘doğruluğun simgesi’ olarak tanındı. Son derece faziletli ve yetenekli bir kumandandır. Nizamlara sıkı sıkıya bağlı, sert mizaçlı güzel ve az konuşan bir padişahtır.Mevlana’ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Bir görüşe göre ‘hünkar’ ve ‘Hüdavendigar’ unvanlarını almasında bu derin sevginin etkisi vardır.1. Murat geleneksel olarak savaş alanının dolaşırken Sırp Despotu Lazar'ın damadı olan yaralı Miloş'un hançerine hedef olmuş; otağına götürülmüş; ama kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Image
YILDIRIM BAYEZİT
Bayezit bir senede Sinop’tan Eflâk’a geçip, bir yılda yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa’da ‘Bayezit im, sen Yıldırım oldun” demiş ve adı Yıldırım Bayezit Han olmuştur. Cesur ve atılgan bir yapıya sahiptir. Hafif kibirli, alıngan, aceleci, adil, gerektiğinde acımasızdır. Şiir yazan ilk padişah olarak bilinmektedir. Şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullanmıştır. Ava ve avcılığa son derece meraklıdır.
Image
ÇELEBİ MEHMET
Osmanlının ikinci kurucusu sayılır. Şehzadeliğinde ‘Güreşçi Çelebi diye anılmıştır. El sanatı olarak urgancılıkla(kalın ip)iştigal etmiştir. Zekâsıyla ön plana çıkan Çelebi Mehmet’in vücudunda savaş meydanlarında aldığı kırka yakın yara izi olduğu söylenir. Çelebi Mehmet olarak anılan I. Mehmet, tahta çıkmadan evvel kardeşleri tarafından boğdurulmaktan korktuğu için bir kirişçinin yanında çıraklık yapmıştır. Burada aldığı eğitim sonunda usta bir kirişçi olmuştur.
Image
2.MURAT
30 yıl boyunca tahtta kalan II. Murad, 1402 yılında doğmuştur. Tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Avrupalılar'ın cesaretine hayran duyduğu söylenir. Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem vermiştir.  Tahtı oğlu Mehmed ‘e iki defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları yüzünden bazı kaynaklarda Padişah-ı hakim(Bilge Padişah)olarak yazılmıştır.
Image
FATİH SULTAN MEHMET

Ulemaya daima saygı gösterir ve ilmin üstünlüğüne inanırdı. 
Sefahat ve ataletten nefret eden Fatih disipline aşırı derecede önem veren bir padişahtır. Ufku geniştir. Az gülen, zeki, sinirli sayılabilecek mizaçta bir liderdir. Henüz 19 yaşındayken tahta çıkan ve tam 30 sene padişahlık yapan Fatih Sultan Mehmet’in sekiz dil bildiği söylenmektedir.Uzun boylu ve iri bir vücudu vardır. İstanbul'u fetheden, bir devri kapatıp bir devri açan ve Osmanlı'nın en şaşalı dönemlerinden birisini yaşatan padişahımızdır.
Image
2.BEYAZİT
Şehzadelik yıllarında hat sanatına önem vermeye başlamıştır.Ardından tezhip sanatına yönelmiştir. İyi bir Bestekardır. Çok iyi bir kemankeş yani okçu ve yay imalatçısıydı. Ata binmekten zevk duyardı. Dış fetihlere değil iç fetihlere yönelen hükümdar Osmanlı padişahlarının en dindarlarındandır. 
Image
YAVUZ SULTAN SELİM

Tarih Yavuz’un özel ilgi alanıydı. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde çok okumaktan dolayı gözlerinin bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir,diğer zamanlarını okuyup yazmakla geçirirdi. Entelektüel şahsiyetleri yanından hiç ayırmamıştır. Sadeliği seven Yavuz Sultan Selim, son derece cesur, çabuk karar veren, insanı tanıma konusunda mahir bir padişahtır. Çok çalışkandır. yi yay yapmayı, ok atmayı çocuk denecek yaşlarda öğrenmişti. Çok mahir bir avcıydı. İki Şerefli Şehrin (Mekke ve Medine) Hâkimi’ unvanını kabul etmemiş ‘Hakim’ yerine ‘Hadim’ yani ‘Hizmetkar’ denilmesini istemiştir.
Image
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Durup dinlenmeden doğuda ve batıda yaptığı seferlerle devletin sınırlarını genişleten Sultan Süleyman gözü kara bir padişahtır. Kaliteli bir müzik kulağına sahipti ve iyi bir hat ustasıydı. Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağataycayı öğrenmişti. Seramik meraklısıydı. Kavaf(haffaf)yani kundura imalatçısıydı. Nadir olarak gülen Sultan saltanatı boyunca içki yasağı uygulamıştır. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Image

2.SELİM

Babası Kanuni, Annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan'ın Slav kökenli olması nedeniyle II.Selim'in saçları sarı, gözleri ise renklidir. Şair hükümdarlar arasında yer alır. Ordunun başında ilk kez seferlere katılmayan padişahtır.Meşke düşkün, rahat yaşamayı seven bir tarafı vardır.
Image

3.MURAT

İyi silah kullanan ve iyi ata binen ve ava meraklı olan 3.Murad’ın boş zamanlarında ok başı imal ettiğini biliyoruz. III. Murad’dan ”Hayır” kelimesinin hiç duyulmadığı söylenir. Fiziki olarak çok kuvvetlidir. Heybetli bir görünüşü vardır. Bir askerde aranan tüm yetenekler kendisinde mevcuttur. Atlara çok meraklı olan padişahın sarayda dört yüze yakın cins atı bulunmaktadır. Çok kesin ve kısa ifadelidir. Asabi bir mizacı olan ve alkol kullandığına dair iddialar bulunan sultanın tebdil kıyafetle payitahtta dolaştığı ve her şeyi teftiş ettiği bilinmektedir. Saatlere özel merakı vardır. Toplam 49 çocuğu doğmuş ve hiçbiri yaşamamıştır.
Image
3.MEHMET

İsmini bizzat dedesi Kanuni Sultan Süleyman koymuştur. Şehzadelik döneminde İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi devrin önemli alimlerinden dersler almış ve terbiye görmüştür. 4 tanesi yetişkin, diğerleri çok küçük yaşta olan 19 şehzade boğularak öldürülmüştür. Eski kadrolar yerlerinden alınmış, III. Mehmet kendi yakın adamlarını çevresinde görevler vermiştir.
Image

1.AHMET

Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmıştır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini (Ekber ve Erşet sistemi) getirmiştir. Çok sade giyinirdi. Daima ilim ve irfan sahibi büyük zatlarla istişare eder, onlara akıl danışırdı. Dinine çok bağlı bir Müslüman hatta büyük bir veli idi. Altı büyük minareli ve 16 Şerefeli Sultanahmed Camiini bina ettirdi. 
Image

1.MUSTAFA

İki defa padişahlık yapmıştır. Sultan Birinci Mustafa, ağabeyi Sultan Birinci Ahmed’in padişahlığı süresince, on dört yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı. 1.Mustafa eğitim almayan tek Osmanlı padişahıdır. Hatt-ı Hümayun’ları cariyesine yazdırdığı rivayet edilir. 1.Mustafa evlenmediği için çocuğu da olmamıştır.
Image
GENÇ OSMAN
Genç Osman İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Büyük Lehistan seferine bizzat katılarak başkomutanlık yaptı. Atılgan, cesur ve gözü pek olan bu padişah yaşasaydı ikinci bir fatih olurdu diyenler vardır. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak üzere harekete geçtiği sırada, fikrin duyulması üzerine öldürülmüştür. 

Image
4.MURAT
Acımasızlığı ve uyguladığı tütün, içki ve afyon gibi yasaklara karşı gelenleri öldürtmesiyle tanınır. Devri, ülkeyi yeniden eski refaha kavuşturmak için sıkı yasaklama ve şiddetli bastırma hareketleri ile geçmiştir. 4. Murad, Osmanlı padişahları arasında farklı karakterde bir şahsiyettir. İrade ve hâfızası kuvvetli, gözü hiçbir şeyden yılmayan bu hükümdar vesayet altında yaşadığı yıllarda devlet işleriyle ilgilenmiş, tebdil gezerek her şeyi yakından görüp anlamaya çalışmış, memleketin iç ve dış durumunu düzeltebilmiştir. 
Image
1.İBRAHİM

 2. Meşrutiyet devrinde kendisine deli lakabı takılmıştır. Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşamıştır. Genel itibarıyla dengesiz bir yapıya sahiptir. Acelecidir ve yönetim bilgisinden yoksundur.
Image
4.MEHMET 

Ata çok bindiği için vücudu öne eğikti. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir tahsil gördü. Babası Sultan İbrahim’in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü, henüz yedi yaşında iken padişah oldu. Ava ve edebiyata çok meraklıydı. Ava olan merakı yüzünden tarihte “Avcı Mehmed” olarak anılır.İçkiyi yasaklayıp, içki imalâthanelerini kapattırdı. Sadrazamlığı, Köprülü ailesine vermekle çok isabetli bir karar aldı. Hayatının büyük bir kısmı saray entrikalarıyla geçti.

Image

2.SÜLEYMAN

Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi Saliha Dilaşub Sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. Oğluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan İkinci Süleyman cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Rüşvet ve sefahata son derece düşmandı. Padişah olduğu sırada askerî zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve kısmen de olsa asayişi sağladı.
Image
2.AHMET

Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. Sultan İkinci Ahmed, hat sanatında çok ustaydı. Yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan İkinci Ahmed, birçok Kuran-ı Kerim yazdı. Şairlere ve şiire çok düşkündü.

Image

2.MUSTAFA
Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı.

Image

3.AHMET

Sultan Üçüncü Ahmed, uzun boylu, kara gözlü, doğan burunlu ve buğday tenli idi. Son derece zekî, hassas ve zarif bir insandı. İyi bir tahsil ve terbiye görmüş olan Sultan Üçüncü Ahmed ünlü hocalardan dersler almıştı. Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lâle Devri boyunca padişahlık yapan Sultan Üçüncü Ahmed, hattat ve şâirdi. “Necib” mahlasıyla şiirler yazdı. Ayrıca musiki ile de yakından ilgileniyordu. Divan şairlerinden Urfalı Nabi Efendi’nin hem kendisini hem de şiirlerini çok severdi.
Image

1.MAHMUT

Lale Devri’nin etkisinden olacak lale yetiştirmeye ve satranç oynamaya meraklıydı. Meslek zenginiydi hillalci, mühür kazıcısı ve kuyumcuydu. Onu kitaplara ve kütüphane yaptırmaya en fazla önem veren padişah olarak nitelendirebiliriz. Ayasofya, Fatih Süleymaniye camileriyle Galata Sarayı’nda kütüphaneler yaptırmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki ilk madalya 1.Mahmud zamanında çıkarılmıştır.

Image

3.MUSTAFA

Para basma işine yani sikkezenliğe meraklıydı. Gözleri pek iyi görmezdi. Talihe fazlasıyla inanan padişah astrolojiyle ilgilenirdi. Yaptırdığı üç büyük caminin hiçbiri kendi adıyla anılmaz.

Image

1.ABDÜLHAMİT

Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli, nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince birçok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu. Devlet işleriyle daima yakından ilgilendi. Her sorun hakkında fikir ve görüşlerini vezirlerine bildirirdi. Yetenekli vezirler atamaya çalıştı. Halka karşı daima şefkatli ve ılımlı davrandı.

Image

3.SELİM

Tebdil gezerek şehrin asayişini kontrol etmek, çarşı pazar denetlemek en başta gelen tutkularındandır. Duygusal bir padişahtır. Halkının sıkıntılarından etkilenmiştir. Gayet tedbirli ve ileri görüşlüdür. Mevlevi’dir. Ney üfleyen, musiki ile yakından ilgilenen sanatçı ruhlu bir hükümdardır.
Image

4.MUSTAFA

Annesi Nüketseza Kadın Sultan, Sultan Dördüncü Mustafa’nın iyi bir tahsil yapması için çok çaba harcadı. Ancak hırslı, kurnaz ve asabî bir insan olan Sultan Dördüncü Mustafa, eğitim ve öğrenimden çok zevk ve sefa içinde yaşamaya önem verdi.

Image

2.MAHMUT

Resmi halka sevdirmeye çalışmıştır. Avrupalı yemek adetlerine eğilim gösteren 2.Mahmud, aynı zamanda kendisine çatal-bıçak takımı hediye edilen ilk Osmanlı padişahıdır. Memurlara fes giyme mecburiyeti getirmesi gibi radikal kararları yüzünden halk arasında ‘Gâvur Padişah’ olarak tanınmıştır.

Image

1.ABDÜLMECİT

Sanata son derece ilgi duyan Sultan Abdülmecid iyi bir bestekar ve modern ressamdır.

Image

1.ABDULLAZİZ

Mevleviliğe meyilli, ney üfleyen bestekâr bir padişahtır. Giyim kuşamında hem doğudan hem de batıdan esinlenmiş, kendine has bir üslup oluşturmuştur. Resme meraklı sanatçı bir ruha sahiptir. Bunun yanında güreş sporuna meraklıdır. Alafrangaya çok fazla ilgi duymamıştır. Horoz döğüşü ve Karagöz eğlencelerini izlemesi eleştiri konusu olmuştur. Heykeli yapılan tek padişahtır.
Image

5.MURAT

93 günlük süreyle Osmanlı tarihinde en kısa padişahlık yapan hükümdar olmuş ve bu süreyi de tecennün(cinnet)halinde geçirdiği için Osmanlı tarihinde önemli bir etkisi görülmemiştir. Sultan Beşinci Murad, çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi.

Image

2.ABDÜLHAMİT

 Siyasi zekâsı dikkate şayandır. Müthiş bir hafızaya sahiptir. Asabi, yalnızlığı seven, gariplere yardımcı olmaya çalışan bir hükümdardır. Kendinden önceki padişahların akıbetini çok iyi bildiğinden son derece tedbirli, dikkatli, hatta evhama varacak derecede şüpheci bir mizaca sahiptir. Sanatkârdır. Marangozluğa, müziğe ve tiyatroya meraklıdır. Bunun yanı sıra piyano ve keman çalma konusunda oldukça başarılıdır.

Image

5.MEHMET REŞAT
Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi. Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Sultan Mehmed Reşad günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu.

Image
6.MEHMET VAHDETTİN

Hain mi yoksa kahraman mı diye hala tartışılan Sultan Vahdettin devletin en zor anında padişah olmuştur. Gözlük kullanan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Genellikle askeri üniforma giyerdi. İleri derece de güvercin merakı vardı.

yazar

Sosyal medya ansiklopedisi

ücretsiz vpn

Yeni Ne Var

Sakın Kaçırma