PYTHON DERS2-String Değişkenler

Logo
PYTHON DERS2-String Değişkenler
  • 597 Okuma
  • 0 Yorum

STRING DEĞİŞKENLER

Python dilinde string değişkenler çift tırnak (") ya da tek tırnak (') içerisinde gösterilirler. "HELLO" ile 'HELLO' aynı şeylerdir. Yani kodlarken iki durumda yanlış olmaz.

String'leri ekrana basmak için print() komutunu kullanıyoruz. Örneğin;


print("Hello")

print('Hello')


İstersek bir stringi bir değişkene atayarak da kullanabiliriz. Örneğin;


x = "Hello"

print(x)


Sonuçta bize yine Hello çıktısı verir.


Stringler normalde bir karakter dizisidir. Örneğin "Hello" stringini inceleyelim

index[0] = H

index[1] = e

index[2] = l

index[3] = l

index[4] = o

Bu durum bize string içerisinde herhangi bir karaktere yaza bir cümle içerisinde herhangi bir kelimeye ulaşabilmemizi sağlıyor. İleri ki konularda bu bizim işimize çokça yarayacak bir kolaylık olacak :)


ŞİMDİ BERABER KODLAYALIM. ÖNCELİKLE KULLANDIĞIMIZ IDE'Yİ YÜKLEMEK VEYA AÇMAK  İÇİN BURAYA TIKLAYIN. EĞER HAZIRSANIZ KODLAMAYA BAŞLAYALIM.

NOT: Kodların çıktılarını yorum satırı (#) olarak yanlarına ekleyeceğim.


x = "hello world"

type(x) #str

len(x) #11

print(x) #hello worldKaçış Karakterleri (Escape Characters)


print("hello \nworld")

#hello

   world


Bu kodun çıktısı yukarıdaki gibir. String içerisindeki '\n' karakteri kendinden sonra gelen tüm karakterleri yeni satır açarak oraya ekler. Bu örnekte '\n' den sonra world geldiği için "world" kelimesini bir satır aşağıya yazmıştır.


print("hello \tworld"#hello        world


Bu kodun çıktısı yukarıdaki gibir. String içerisindeki '\t'  karakteri olduğu yerde 1 tab kadar boşluk bırakılmasını sağlar. 


Dilimleme(Slicing)


x = "Hello world"

print(x[2:]) #llo world

print(x[:4]) #Hell

print(x[2:4]) #ll


Yukarıdaki kodları kendiniz deneyebilirsiniz ve çıktıları # olarak yanlarına ekledim. Dilimleme dediğimiz konu String içerisinde başlangıç ve bitiş indexlerini vererek string içerisindeki istediğimiz karakterlere ulaşabiliriz. İlk olarak; [2:] ifadesi başlangıç indexini verir. Bu durumda stringin 2. indexinden başlayıp (0. ve 1. indexini almaz.) sonucu ekrana basar. [:4] ifadesi bitiş indexini verir, yani 4. indexe kadar al demek bu yüzden sonuçta "Hell" (0., 1., 2., 3. indexleri döndürür). Eğer başlangıç ve bitiş indexleri birlikte verilirse, [2:4] 2. indexten başla 4. indexe kadar string karakterlerini döndür demektir. Bu yüzden ekrana 2. ve 3. indexlerde bulunan "ll" harleri basılmış oldu. 


String Yöntemleri (String Methods)


x = "      Hello world     "

print(x.strip()) #Hello world


Bu yöntem stringin başında ve sonunda bulunan boşlukları silerek ekrana basar.


x = "Hello world "

print(x.upper()) #HELLO WORLD


Bu yöntem string içerisindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir.


x = "Hello world "

print(x.replace("H", "K")) #Kello world


Bu yöntem verilen ilk karakter yerine diğerinin geçmesini sağlar.


x = "Hello,world"

print(x.split(",")) #['Hello', ' world']


Bu yöntem , parantez içerisinde verilen karaktere göre stringi parçalamaya yarar. Bu örnekte "," verilmiş bu yüzden Hello ve world olarak 2 parçaya ayrıldı.


value = "The car is too expensive."

x = "pensiv" in value

print(x) #True


Pyhon'da bahsetmediğim bir değişken daha bulunur. Boolean değişkeni. Bu değişken ya True olabilir ya da False olabilir. Yukarıdaki kodda value adında bir string bulunmaktadır. Daha sonra 'in' komutu sayesinde girdiğimiz "pensiv" kelimesinin bu string içinde geçip geçmediğini kontrol ettik. Sonuçta Evet ya da Hayır karşılığı olan True ve ya False döndürebilir. Örnekte "pensiv" kelimesi string içerisinde bulunduğu için x değişkenine 'True' atandı ve ekrana True ifadesi basılmış oldu.


String Concatenation


x = "Hello"

y = "World"

z = x +

print(z) #HelloWorld


Bu kodda görüldüğü gibi string değişkenlerde toplama işlemi ile ekleme yöntemi yapılabiliyor. Hatta 2 kelime arasına boşlukta ekleyebiliriz.


z = x + " " + y

print(z) #Hello WorldString Format


fiyat = 25 #bu bir integer değişkendir.

x = "Bu araba {} bin türk lirasıdır."

print(x.format(fiyat)) #Bu araba 25 bin türk lirasıdır.


Bu kodda integer bir değişkeni string bir değişken içerisine nasıl koyabildiğimizi görüyoruz. Ayrıca birden fazla kullanmak istersek, yine ekleyeceğimiz yerlere '{}' yazarak ve format komutunda sırayla girerek ekleme yapabiliriz. 

BİR ÖNCEKİ YAZIMA (DEĞİŞKENLER) DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ. BİR SONRAKİ YAZIDA GÖRÜŞÜRÜZ :)

StbEmu (Free)

yazar
Yamak

Merve Uyar

25 yaşındayım. Kova burcuyum. Bilgisayar mühendisiyim. Üretken olmayı seviyorum.