Sosyolojik Perspektifle Modern Ailenin İnşası

Logo
Sosyolojik Perspektifle Modern Ailenin İnşası
  • 465 Okuma
  • 0 Yorum

 

    Aile, genel anlamda anne, baba ve çocuktan oluşan bir yapıdır. Aynı zamanda devletin de en alt kurumudur. Bu sebeple aileden bahsederken devletin yönetim sistemlerinden biri olan kapitalizme değinmeden geçemeyiz. Tabii ki her devlet kapitalizmle yönetilmiyor ama bizim içinde bulunduğumuz devlette Türkiye’de ve aynı düzlemde olduğumuz diğer devletlerde ailenin nasıl bir şekilde olduğunu irdelemek iyi olacaktır. Bu irdelemede üzerinde durulacak konu başlıklarından biri evvela modernizm sonrasında da şirketlerin bu modern aileye olan hizmetine (!) değinmeyi düşünmekteyim. Her yazımda olduğu gibi söylemlerin inşasına da değinmeden edemeyeceğim; çünkü “modern” kelimesi ülkemizde çok farklı anlamları kendine çekmiş bir kelimedir. Konuyu anlamak açısından değinmekte fayda vardır.

 

Sanayi Devrimi Sonrası Modern Aile Yapısı

    Sanayi Devrimi’nin 1760-1830 yılları arasında Britanya’da ortaya çıkmasıyla birlikte insanların iş güçleri de farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Tarımın sanayileşmesi, iş güçlerinin fabrikalara yönlendirilmesiyle aslında insanlar hem ekonomik hem de sosyo-kültürel farklılıklara girmişlerdir (Woodruff, 2002). Burada mercek altına almak istediğim nokta konudan da anlaşılacağı üzere ailenin bu devrimle nasıl bir evrim geçirdiği üzerinedir. Tabii evrim bir anda olmuyor. Sanayi Devrimi de aslında bir anda tek bir tarihle ifade edilemez. Bir oluşum ve dönüşüm süreçleri bütünüdür. Bu sebeple bu bütünün bir öncesine ve bir sonrasına değinmek sonrasında şu an nerede olduğumuzu konuşmak daha iyi olacaktır.

Aile

   

    Yazının başında belirtilen modern kelimesi üzerine şunları konuşabiliriz: Bilindiği üzere “geleneksel” ve “modern” bir ayrımdır. Bu ayrımlarla biz, iyi ve normal olanı modern olarak nitelendirirken ilkel olanı geleneksel olarak nitelendirmekteyiz. Geleneksel toplum, geleneksel aile gibi. Bu sebeple iyi ve normal olan “modern” kelimesi “modern aile” ile birleştiğinde herkesin ideal olarak göstereceği bir şeye dönüşmüş olur. Bu ideale kapitalizmle birlikte devlet de hizmet eder. Modern aileyi yüceltir ve devletin en alt kurumunu diğer kurumlarıyla özdeşleştirmek için besler. Bunu şu sebeple yapar: “…ailenin rolü, toplumsal yaşamın yeniden üretilmesinde ve mevcut toplumsal ilişkilerin sürekliliğinin sağlanmasında aracılık yapmaktan ibarettir.” (Aytaç, 2005, ss: 43). Yani devlet bu alt kurumu besler ve “dizginlerse” bütünlüğünü korumakta da başarılı olacaktır. Aynı tip aileler bir bütünü bir görüş birliğini de teslim edecektir. (Modern) ailenin rolü bu sebeple yadsınamaz.

 

 

yazar
Kalfa

Burak Mehel