Tarihte Bugün 01 Nisan 2020

Logo
Tarihte Bugün 01 Nisan 2020
  • 717 Okuma
  • 0 Yorum

Merhaba arkadaşlar bugün tarihte bugün köşemden hepimize merhaba.Siz bu yazıyı ne zaman okursunuz bilmiyorum ama bugün takvimde 1 nisan 2020 yazmakta.Hadi buyurun 1 Nisanda dünyada neler olmuş hep beraber inceleyelim.


                                                                                                             1 Nisan 2020


1 Nisan 1950 Eski başbakanlardan Recep Peker İstanbul'da öldü.


Recep Peker Kimdir?

Dağıstan'dan Anadolu'ya göç etmiş bir Lezgi olan Mustafa Bey'in oğludur. Orta öğrenimini Kocamustafapaşa Askeri Rüştiyesi ve İdadisi'nde yaptıktan sonra 1907 yılında Mekteb-i Harbiye'yi bitirdi. 1911 ve 1912 yıllarında Yemen'de ve Trablusgarp Savaşı'nda ve 1912-1913 yıllarında da Balkan Savaşları'nda görev aldı.

I. Dünya Savaşı'nda Makedonya ve Kafkas Cephesi'nde görev aldı. 1919 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Şubat 1920 tarihinde Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20. Kolordu'da görevlendirildi. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM'nin Genel Sekreterliğine getirildi. 1923 yılında Kütahya Mebusu seçilerek TBMM'ye girdi. Bir süre Hakimiyet-i Milliye gazetesinin başyazarlığını yaptı.

1924 ve 1925 yılları arasında Dahiliye Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı'na vekalet etti. 3. ve 4. İsmet Paşa hükümetlerinde 1925-1927 yılları arasında Müdafaa-i Milliye Vekilliği ve 1928-1930 yılları arasında da Nafia Vekilliği yaptı. İtalya'daki Benito Mussolini ve Almanya'daki Adolf Hitler rejimlerine yakın bir siyaseti savundu. 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtib-i Umumiliği'ne atandı. 1933 yılında yeniden organize edilen İstanbul Üniversitesi'nde Atatürk tarafından İnkılap Tarihi dersleri vermekle görevlendirildi. 1931-1936 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü ile birlikte Tek Parti Rejiminin güçlü adamı olarak görüldü.


1936 yılında faşizmi incelemek üzere İtalya'ya gönderildi. Dönüşünde yazdığı ve Başvekil İsmet İnönü tarafından da onaylanarak imzalanan ve TBMM üzerinde bir "Faşist Konsey" kurulmasını öngören rapor, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından reddedildi ve kendisi "Başvekil hazretleri anlaşılan yorgunluktan, önüne gelen raporları okumadan imzalıyor" sözlerini söyledi.Başvekil ise bu tenkide "Koskoca memleket rakı sofrasından mı idare edilecek?" diye cevap verince ikilinin arasında gerginlik çıktı. Hemen ertesi gün CHP'nin "Katib-i Umumi"lik (Genel Sekreterlik) görevinden alındı.

20 Temmuz 1936 tarihinde İsviçre'nin Montreaux kasabasında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin dış siyasette faşist ülkeler yerine, Birleşik Krallık ve askeri teknolojide ileri diğer demokratik ülkelerle birlikte hareket etmesi gerektiğine inanması, önce Recep Peker'in daha sonra da Başvekil İsmet İnönü'nün görevden alınmalarının asıl nedeni olarak gösterilir.

Ağustos 1946 tarihinde çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. Recep Peker'in, Halkevleri'nin yayın organı Ülkü dergisinde çıkan İnkılâp Tarihi ders notları, 1935 yılında İnkılâp Tarihi Dersleri adı ile kitap olarak yayımlandı. 1 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da öldü. Mezarı Edirnekapı Mezarlığı'ndadır.

Sinema sanatçısı Faruk Peker'in dedesidir.


1 Nisan 1980 May Yayınları sahibi Mehmet Ali Yalçın yayıncıların kağıt sorunuyla ilgili olarak Ankara'da Sanayi ve Teknoloji bakanıyla görüşürken kalp krizi geçirerek öldü.


Mehmet Ali Yalçın kimdir?

Prof.Dr. Mehmet Ali Yalçın, 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Adapazarı‘nda tamamlamış olup 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden elektrik mühendisi olarak mezun olmuştur.

1984 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak giren Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, 1985 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği programından yüksek lisans derecesini almış, 1995 yılında da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği programında Doktorasını tamamlamıştır.Yalçın, 1996 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış ve aynı bölümde sırasıyla, 1997 yılında Doçent, 2002 yılında da profesör olmuştur. Prof. Dr. Yalçın’ın uzmanlık alanlarını, “enerji iletim sistemleri, enerji iletimi, koruma, gerilim kararlılık” oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde bölüm başkanlığı, Sakarya Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2003-2010 yılları arasında SAÜ Mühendislik Fakültesi dekanlığı yapan Yalçın, 2010 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürüttü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın 31 Ocak 2018 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına (YKK) seçilmesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi’ne vekil rektör olarak atandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, tedviren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğüne atandı.1 Nisan 1978 Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ankara'daki evinde 92 yaşında öldü.


Ord. Prof. Dr. İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu kimdir?

1886’da İstanbul’da doğdu. Babası Mucurlu Baltacıoğlu İbrahim Edhem Efendi; annesi, Düzceli Hamdune Hanım idi. Çocukluğunu büyükbabası Abdurrahman Efendi’nin Cihangir’deki evinde geçirdi. Sirkelimescit Mahallesi’nde başladığı ilköğrenimine Şemsülmekatip adlı mektepte ve ardından Maşrık-ı Füyüzat adlı bir özel okulda devam ettikten sonra Kışlaarkası İlk mektebi’nde tamamladı Orta öğrenimini Fevziye Rüşdiyesi ve Vefa İdadisi’ni tamamladı (1903). Okul hayatında aldığı hat dersleri ve tiyatrolar, sanata ilgi duymasında etkili oldu. Liseyi tamamladığı yıl, İkdam Gazetesi’nde yayımladığı yazılarla yazarlık hayatı başladı.

1904'te Darülfünun-u Osmaniye’nin Ulum-u Tabiye (Fen) Şubesi’ne kaydoldu. 1908’de eğitimini tamamladı. Öğrenimi sırasında hat dresleri almayı sürdürdü. Öğrenciliği sırasında Divan-ı Humayun Katipliği’nde görev yaptı. Mezuniyetinin ardından Darülmuallimin-i İbtidaiyye (İlköğretmen Okulu)ye hat öğretmenliği yaptı. Bu okula müdür olarak atanan reformcu eğitimci Mustafa Satı Bey ile birlikte çalıştı.

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu

Türk eğitim tarihine büyük önemi olan bir düşünür ve bilim adamıdır. “Eğitim Reformu Akımı”’nın Türkiye’deki en büyük temsilcisidir. Bir pedagog, oyun yazarı ve uygulamacı olarak cumhuriyet dönemi tiyatro tarihinin de önemli kişilerinden birisidir

1923 yılında Darülfünun emini seçilerek cumhuriyetin ilk üniversite rektörü oldu. Haftalık düşün ve sanat gazetesi Yeni Adam’ı 1934’ten itibaren 46 yıl boyunca yayımladı. VII. ve VIII. yasama dönemlerinde TBMM’de milletvekili olarak görev yaptı. Sosyoloji, psikoloji, sanat, eğitim ve felsefe alanlarında 100′e yakın eser ve inceleme; deneme ve fıkra türünde yazılar yayınladı. Aynı zamanda hikâye, oyun, roman, piyes yazıp, oyun sahneledi. Hat sanatında bir buluş yaparak “alev yazısı”nı buldu. Türk Dil Kurumu’na Terim Kolu Başkanı olarak hizmet verdi (1942-1957).

1950’de milletvekilliğinden emekli olduktan sonra Yeni Adam Dergisi’ni yayınlamaya devam etti. Konferanslar verdi, kitaplar yayınladı. 1942’de üstlendiği Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı görevini 1957 yılına değin sürdürdü. 1950-1957 arasında “Din Yolu” adında bir dergi daha çıkardı ancak bu dergiyi ilk yedi sayısından sonra başkalarına devretti. 1957 yılında Kur’an’ı Türkçeye çevirdi.

1 Nisan 1978 günü Ankara’da hayatını kaybetti.


-Eğer isterseniz göz atmanız gereken ama buraya yazmadığım önemli olayları da şuraya bırakıyorum. Eğer yukarıdaki bilgiler size yeterli gelmediyse şu konulara da göz atabilirsiniz.


.1 Nisan 1961 27 Mayıs'tan sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri 1961 yılı bugün kısmen serbest bırakıldı.

.1 Nisan 1969 Münir Nurettin Selçuk'un 1969 yılı 1 Nisan günü Amerika'da verdiği konser 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

.1 Nisan 1979 İran'da yapılan referandum sonuçlanmadan Humeyni İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti.

.1 Nisan 1988 Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinin dağlık kesiminde 1988 yılının 1 Nisan günü çıkan çatışmada 20 PKK militanı ile bir binbaşı ve bir er öldü.

.1 Nisan 1989 Şair Orhon Murat Arıburnu, 69 yaşında öldü.

.1 Nisan 2005 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

yazar
Yamak

ilhan bayrak

Geçmişi bilmeden Geleceği yorumlayamazsın. Tarihi çevir :)