Yedi Milyar Tuval Giderek Artıyor:Vücut Sanatı

Logo
Yedi Milyar Tuval Giderek Artıyor:Vücut Sanatı
  • 1143 Okuma
  • 0 Yorum

Çoğumuz insanın yarattığı ilk sanatın küçük heykelcikler,deniz kabuğundan takılar ya da mağara resimleri olduğunu sanırız.Oysa kazın ayağının öyle olmadığı ortaya çıktı.İşin doğrusu atalarımız,ilk şaheserlerini meydana getirmek için kendilerine çok daha yakın olan bir ortamı kullandılar:Kendi vücutlarını.

Vücut Resmi

Kalıcı olmamasıyla dikkat çeken vücut resmi dünyada vücut sanatının en popüler türlerinden biri ve muhtemelen de en eskisidir.En eski mağara resimleri 40.000 yıl kadar öncesine dayanırken bazı antropologlar Homo sapiens'in eski bir atası olan Homo heidelbergensis'in ta 500.000 yıl kadar önce kendi vücudunu kırmızı boyalarla boyamış olabileceğini ileri sürmektedir.İlk basit toprak boyalar muhtemelen Homo heidelbergensis'in uzaktan birbirlerini tanımasına yarıyordu.

Ondan sonra vücut resminin işlevleri onu yapmak için kullanılan araçlarla birlikte gelişip evrildi.

Vücut resminin en ayrıntılı formlarından biri Hint kültüründe ortaya çıktı,ama daha sonraları oradan Batı kültürüne ve modasına geçti.Yaygın olarak "kına sanatı" diye bilinen Mehndi,kalıcı olmayan süslü sanat eseri meydana getirmek için kahverengi boyanın deri yüzeyine tatbik edilmesini içerir.Geleneksel olarak düğünlerde ve diğer özel günlerde yapılan bu sanatta deseni oluşturmak saatlerce sürebilir ve ortaya çıkan desen birkaç haftalık zaman zarfında yavaş yavaş silinip gider.

Modern toplumda vücut resmi farklı amaçlarla yapılır:Sanatsal keşif,eğlence ve pratik uygulama.Hemen hemen herkes bir panayırda çocukların yüzlerini kaplan çizgileriyle boyayan bir yüz ressamına rastlamıştır ya da abartılı kalın hatlara sahip beyaz yüzlü bir palyaçoyu görüp ürkmüş ya da mutlu olmuştur.Vücudun her yerini resmetme,sanatçılar için giderek daha fazla rağbet gören bir ifade aracı olurken makyaj sektörü sadece Amerika'da yaklaşık 50 milyar doların döndüğü bir sektör haline geldi.Bu tür vücut resimlerinin sanatsal değeri tartışmaya açık olsa da,onlara her yerde rastladığımız su götürmez bir gerçektir.

Dövme

Vücut resmi gibi dövme de,sade çizgiler ve noktalardan tutun ayrıntılı manzaralar ve portrelere kadar pek çok görseli deri yüzeyine resmetmektir.Aradaki önemli fark dövmenin kalıcı olsun diye yapılmasıdır.

Tuvalin,yani insan derisinin narinliğinden dolayı dövmenin insanlık tarihinde ne kadar eskiye dayandığını kestirmek zordur.Ne var ki bazı eski Mısır mumyalarının yanı sıra Buz Adam Ötzi'nin günümüze kadar ulaşmış derisinin üzerinde dövme izleri saptanmıştır.Bu da dövme işleminin en azından birkaç bin yıl öncesine dayandığını işaret etmektedir.

Dövme işleminin yöntemleri,açık yaraya odun kömürü sürmek gibi basit bir yöntemden,deriye saniyede 100 defadan fazla mürekkep enjekte edebilen modern dövme makinelerine kadar uzanan bir çeşitlilik arz eder.Günümüzde bile bazı kültürlerde makinenin yardımına başvurmadan,bir iğne ya da ucu sivriltilmiş bir kemik kullanılarak acılı ve uzun bir işlemle deriye boya enjekte edilmektedir.

Dövme yapma nedenleri dövmecilik yöntemlerinden bile daha çeşitlidir.Polinezya'da yaşayan Maori halkı dövmeyi hem ergenliğe geçişin bir göstergesi hem de karşı cinsi cezbetmek için bir süs olarak kullanılır.Dövmeyi düşmanına gözdağı vermek için kullanan halklar da vardır.Güneydoğu Asya'da 2000 yıl kadar önce yaygın olarak kullanılan bir dövme türü olan "yantra"nın,sahibine savaşta onu koruyacak sihirli güçler kazandırdığına inanılırdı.Ne var ki her dövme,sahibi için faydalı değildir.Antik Roma'da firari kölelere ceza olsun diye dövme yapılıyordu.Keza Naziler mahkumları teşhis etmek için onları dövme yaparak numaralandırıyorlardı.

Bedeni Değiştirmek

Herhalde vücut sanatının en tartışmalı türü olan bedeni değiştirmek,bedenin fiziksel görünüşünü değiştirmek için kullanılan yöntemleri ifade eder.Bu yöntemler kulak delme ve piercing gibi ufak çaplı değişimlerden kafatasını bağlama (Peru'daki Paracas halkının ve dünyadaki diğer bazı kabilelerin kafatasını uzatmak için uyguladıkları adet) gibi daha büyük çaplı değişimlere kadar uzanır.Dövmede olduğu gibi bedeni değiştirmek de genellikle dini ve törensel anlamlar ihtiva eder.

Bedeni değiştirmenin en bilindik örneklerinden biri Burma'da yaşayan Kayan halkının kadınlarında görülebilir.Geleneksel olarak,çeşitli kabilelerin kadın üyelerinin boynuna beş yaşından itibaren sarı metalden halkalar yavaş yavaş takılır.Sonunda boyun büyük ölçüde uzamış gibi gözükür.Lakin bu salt bir yanılsamadır.Zira halkaların ağırlığı baskı yaparak köprücük kemiğini çöktürüp boynu uzun ve düzmüş gibi gösterir.Halka takma adeti giderek gözden düşmesine rağmen bu bölgede hala oldukça yaygındır.

Bedeni değiştirmenin dünya çapında ilgi gören diğer bir türü de süslü dudak diski takmaktır.Afrika,Amazon ve Kuzeybatı Pasifik bölgelerinde yaşayan kabilelerin adeti olan bu uygulama,üst ya da alt dudağa veya her ikisine birden ufak bir kesik atılarak başalr ve kesik iyileşene kadar bir odun veya toprak parçasıyla ya da başka bir nesneyle açık tutulur.Daha sonra çeşitli büyüklükte diskler,istenen çapa ulaşana kadar deliği gerer.Diskin büyüklüğü genellikle sosyal mevkiye ya da istisnai güzelliğe işaret eder.

Bedeni değiştirme pratiği piercing,dil deldirme,dağlama ve derialtına madde yerleştirme gibi türleriyle modern kültüre yerleşip giderek yaygınlık kazanmaktadır.

yazar

Değişik konuları araştırıp,paylaşmayı seven,değişik bir arkadaşınızım :))