yazar
Yamak

Ilgaz Deniz Arı


lise öğrencisiyim bilime ilgiliyim

Yazılar (4)

ENTROPİ VE FAZ UZAYI

ENTROPİ VE FAZ UZAYI

Entropi termodinamik alanında çok önemli bir şeydir, 2. ve 3. yasanın arkasındaki temel fikirdir. Entropi bir sistemdeki atomların sahip olabileceği muhtemel düzenlemelerin bir ölçüsüdür  entropi bir belirsizlik, rastgelelik ölçüsüdür  bir...

TERMODİNAMİK YASALARI

TERMODİNAMİK YASALARI

0.YASA İki sistem birbirleri ile etkileşim halinde ise ve durumları değişmeden kalıyorsa bu iki sistem birbirleri ile dengededir denir.Termodinamik yasalarının 0. yasası aslında sonradan bulunmuştur fakat sona konulması istenmediği için...

KUANTUM SÜPERPOZİSYON VE ÇİFT YARIK DENEYİ

KUANTUM SÜPERPOZİSYON VE ÇİFT YARIK DENEYİ

ÇİFT YARIK DENEYİ VE KUANTUM SÜPERPOZİSYONÇift yarık deneyi bir bilim insanı bir plakanın üzerine iki tane yarık açar ve bu plakayı bir duvarın önüne koyar ve bu yarıklara doğru boncuklar...

KOZMİK MİKRODALGA ARKAPLAN IŞIMASI NEDİR ?

KOZMİK MİKRODALGA ARKAPLAN IŞIMASI NEDİR ?

KOZMİK MİKRODALGA ARKAPLAN IŞIMASI NEDİR ?Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (cosmic microwave background radiation) İki bilim insanı kazara bir mikrodalga cızırtısı tespit etmişler ve cızırtıya antenlerdeki antendeki kuş pisliklerinin neden olduğunu...